Krótka instrukcja

Potwierdź zapisanie pliku na komputerze. Domyślnie trafi on do katalogu "Pobrane".

Uruchom pobrany plik i potwierdź zgodę na jego działanie.

Podaj inżynierowi firmy Unimtatica kod sesji wyświetlony w oknie programu a następnie postępuj zgodnie z uzyskanymi wskazaówkami.